Nic co tajne nie jest nam obce

Sekwencyjny przełącznik dotykowy

Przełącznik dotykowy wykorzystuje przerzutnik Schmitta z podtrzymywaniem składającym się z IC1a, IC1b i R3. Sprzężenie zwrotne wyjścia IC1b przez R3 z IC1a podtrzymuje stabilny stan obu bramek. W stanie spoczynkowym układu anoda D1 jest w stanie niskim, a katoda D2 w wysokim.

Jeżeli wejście A jest w stanie niskim i po dotknięciu palcem kontaktów dotykowych wywołuje się wzrost potencjału na R8, który zostaje przetworzony przez R1-C1 w krótki impuls. Wprowadzony przez diodę D1 do wejścia IC1a impuls, wywołuje przerzutnik przerzutnika i potencjał wyjścia IC1b oraz wyjścia A staje się wysoki. To powoduje narastanie potencjału na C2 i po jego naładowaniu układ staję się gotowy do ponownej zmiany stanu następnym impulsem na R1. Impuls ten wywoła stan niski na wyjściu IC1b, a potencjał na C2 obniży się. Stan wyjścia A stanie się znowu niski, a stan całego układu będzie identyczny jak na początku tego opisu.

Schemat elektryczny.

Google

style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-0890436400019685"
data-ad-slot="7100175020">