Nic co tajne nie jest nam obce

Jedenstokanałowe zdalne sterowanie

W nadajniku użyto jako kodera procesora PIC 16C505. Układ musi byc zasilany napięciem od 3,5 do 5V. Układ koduje dane w protokole Manchester. Wyjście TX nalezy podłączyc do modulatora nadajnika.

Odbiornik zbudowany na PIC 16C620. Układ musi byc zasilany napięciem od 3,5 do 5V. Na 3 nogę procesora wchodzi sygnał z odbiornika RX. Zamiast diód można podłączyć transoptory lub inne układy wykonawcze.

Kody źródłowe i pliki wynikowe:pobierz

Google

style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-0890436400019685"
data-ad-slot="7100175020">